8.8

Uit 200+ klantbeoordelingen

Zoek in deze site

Maatwerk Organizing Works Programma (plannen en organiseren)


Maatwerk Organizing Works Programma (plannen en organiseren)

Dit programma kan plaatsvinden op locatie of online

Orde op zaken stellen
Bart zat achter zijn laptop en riep luidkeels op geïrriteerde toon naar zijn collega: ‘Waar is de aantekening gebleven over die aanbieding van de Rijnstraat?’ ‘Dat weet ik niet, ergens op jouw bureau, denk ik’ was de reactie. Een steek van frustratie ging door hem heen. ‘Dit kan niet langer zo’ dacht hij.

Het organiseren van zijn werk is iets wat Bart niet op school heeft geleerd. En ook niet iets wat hij bewust heeft vormgegeven. Met als gevolg dat hij zichzelf een manier van werken aangeleerd heeft die niet altijd even effectief is.

Op zich hoeft dat geen probleem te zijn. Bart functioneert meestal prima. Maar er zijn ook momenten dat het hem boven het hoofd groeit. Dat hij documenten niet meer kan vinden. En dat hij veel tijd kwijt is met het zoeken naar informatie. Hij heeft zo veel ongelezen mails, dat hij niet meer weet waar hij moet beginnen.

Bart kwam tot de conclusie dat hij het anders wilde. Hij belde me en wilde meer weten over begeleiding bij organiseren van zijn werk.

Aan de slag
Mijn naam is Germo Bekendam. Vanuit mijn ervaring met het begeleiden van duizenden professionals, heb ik het Organizing Works Programma ontwikkeld. Een maatwerk programma met een looptijd van vier maanden. Er wordt opgeruimd en er wordt orde en structuur ontwikkeld. En er wordt geleerd hoe dit vastgehouden en opnieuw gecreëerd kan worden. Hiermee wordt de persoonlijke effectiviteit vergroot.

Ervaring Bart
Ik heb Bart geleerd zijn werk anders te plannen en organiseren. Dit deden we door zijn werkomgeving, werkwijze en werkplanning te bekijken, concreet aan te pakken en gebruiksklaar te maken. Zodat hij kon werken vanuit een overzichtelijke planning met nieuwe inzichten en duidelijke doelen.

Na afloop van het programma vroeg ik aan Bart hoe hij de begeleiding heeft ervaren: ‘Ik ben een stuk relaxter geworden op het werk. Het wordt steeds makkelijker om te werken met de planning en ik heb overzicht over wat ik moet doen. Ik ben ook veel bewuster bezig met prioriteiten stellen. Het programma heeft rust op het werk gebracht’.

Het Maatwerk Organizing Works programma bestaat uit:

 1. Een intakegesprek
 2. Twee dagen individuele begeleiding op de werkplek of 4 dagdelen online begeleiding via Microsoft Teams
 3. Drie keer een telefonisch coachgesprek
 4. Mogelijkheid voor het stellen van vragen via mail of telefoon

De inhoud van het programma

1. Een uitgebreid intakegesprek

Het programma begint met een telefonisch intakegesprek waarbij de leerwensen van de deelnemer geïnventariseerd worden en de inhoud van het programma en de voorbereiding besproken worden. Daarna gaat de deelnemer aan de slag met het invullen van een uitgebreide vragenlijst ter voorbereiding zodat het programma start met een duidelijke focus op de persoonlijke leerdoelen en motivatie.

2. Twee dagen individuele begeleiding op de werkplek of 4 dagdelen online begeleiding via Microsoft Teams

Tijdens twee of vier werkbijeenkomsten verdeeld over twee dagen of vier dagdelen, met één of twee weken ertussen, wordt gewerkt aan de volgende onderdelen.

De werkwijze
Er wordt gekeken naar de inrichting van de (digitale) werkplek. Het gebruik van de werkplek voor verschillende soorten werkzaamheden. De organisatie van informatie en materialen. De (digitale) archivering. De overdraagbaarheid en overzichtelijkheid van het werk. En de oorzaken van mogelijke faalkosten en ‘tijdslekken’. Er worden direct keuzes gemaakt en geleerd prioriteiten te stellen. In stapels papier, mails, projecten en de to do’s die in het hoofd zitten.

De werkhouding
Door het concreet doorlopen van het eigen werk ontstaat bewustwording in eigen handelen en algemene werkhouding. En daardoor ontstaat inzicht in mogelijke belemmerende patronen. Door het oefenen met nieuwe vaardigheden in keuzes maken worden deze patronen doorbroken. Een verbeterde besluitvaardigheid wordt dan een tweede natuur. De één-op-één begeleiding is intensief en confronterend. Het bewust stilstaan bij de eigen werksituatie en het maken van keuzes over wanneer werkzaamheden uitgevoerd worden zorgt voor een andere mindset.

De werkplanning
Tijdens de werkbijeenkomsten worden de principes van timemanagement besproken en toegepast. Zo wordt direct ervaren hoe georganiseerder gewerkt kan worden. Eerst wordt overzicht gecreëerd over wat er aan werk ligt en daarna worden de vervolgacties ingepland. Er wordt gekeken en gekozen welke kerntaken en werkzaamheden wanneer worden uitgevoerd. Er worden prioriteiten gesteld en er wordt structuur aangebracht in e-mail- en werkmappen en digitale planning.

Middelen
De planning of mailomgeving , bijvoorbeeld het programma Microsoft Outlook, wordt uitgebreid doorgelopen en gebruikt voor het maken van overzicht en structuur in de werkzaamheden, mail, contacten en losse notities. De digitale agenda in combinatie met de To Do Methode (een manier van keuzes maken) zijn de tools die helpen met het organiseren van het werk.

3. Drie keer een telefonisch coachgesprek

Na de sessies op de werkplek wordt er gewerkt met de nieuwe inzichten. Ter ondersteuning van het proces en als ‘stok achter de deur’ is er drie keer een coachcall. Tijdens dit telefoongesprek worden voortgang, ervaringen en behaalde successen besproken. Het eerste coachgesprek wordt op het einde van de tweede werksessie gepland.

4. Mogelijkheid voor het stellen van vragen via mail of telefoon

Als er tijdens de looptijd van het programma vragen zijn kan er via mail of telefoon contact gelegd worden met de begeleider. Dit zorgt ervoor dat de persoonlijke motivatie helder blijft.

De looptijd van het Organizing Works Programma is vier maanden.

Voor wie is dit programma?
Dit programma is ontwikkeld voor de gemotiveerde professional die wil werken met meer overzicht, structuur en rust. En waarvoor persoonlijke effectiviteit, plannen en organiseren aandachtspunten zijn.

Wat zijn de kosten?
Het Organizing Works Programma is inclusief:

 • Telefonisch intakegesprek.
 • Voorbereiding op basis van een uitgebreide vragenlijst met een focus op persoonlijke leerdoelen.
 • Eén-op-één training met een uitgebreide scan van de werkplek, werkwijze, de digitale mappenstructuur en de email: coaching op de werkplek tijdens 2 werkbijeenkomsten van 1 dag (4 dagdelen totaal).
 • Of één-op-één training met een uitgebreide scan van de werkplek, werkwijze, de digitale mappenstructuur en de email: coaching online via Microsoft Teams tijdens 4 werkbijeenkomsten van 1/2 dag (4 dagdelen totaal).
 • 3 keer een telefonisch coachgesprek.
 • 24/7 mogelijkheid voor het stellen van vragen via mail of telefoon tijdens het gehele traject.
 • Diverse Organizing materialen.
 • Digitaal naslagwerk.
 • Reiskosten begeleider binnen Nederland (exclusief de Waddeneilanden).
 • Totale kosten programma per deelnemer: € 1.797,- exclusief 21% BTW.

Wat levert dit programma op?
Dit levert het op:

 • Overzicht over de werkzaamheden.
 • Concrete planning.
 • Duidelijkheid over stellen van prioriteiten.
 • Werken met meer focus.
 • Meer rust in het hoofd.

Wie is de begeleider?
De begeleider van het programma ben ik, Germo Bekendam. Ik leer professionals hun werk anders te plannen en organiseren, door hun werkomgeving, werkwijze en werkplanning stap voor stap te bekijken, concreet aan te pakken en gebruiksklaar te maken, zodat er gewerkt kan worden vanuit een overzichtelijke planning met nieuwe inzichten, en duidelijke doelen. Ik heb de afgelopen twintig jaar, duizenden professionals begeleidt en heb een gemiddelde klantbeoordeling van 8,9.

Ervaringen van klanten

“Mijn doel met dit programma was vooral meer werken vanuit een concrete planning. Nou, dat is gelukt! Ik werk lekkerder, ben productiever, mijn gezin is happier. En ik slaap beter. Dat had ik van tevoren niet kunnen bedenken. Hartelijk dank voor de begeleiding Germo.”
Michael

“De begeleiding van Germo was een cadeautje waar ik na 3 maanden nog steeds heel veel plezier en profijt van heb. Ik heb heel hard moeten werken, maar het resultaat is een opgeruimde werkplek, een overzichtelijke en haalbare planning en heel veel rust en ruimte in mijn hoofd. Het mooiste is nog dat ik dit allemaal zelf heb gedaan! De kracht van Germo is dat hij op het juiste moment, op een prettige wijze, vragen stelt en tips geeft, waardoor het voor mij mogelijk was om hier zelf handen en voeten aan te geven. Het is zeker een uitdaging en ontzettend confronterend, maar het heeft bij mij voor structurele en duurzame veranderingen gezorgd waardoor ik nu weer met veel plezier mijn werk doe.”
Mariëlle

“Mijn grootste leerdoel wat om overzicht op mijn werk te houden via een helicopterview. Waarbij ik beter leerde prioriteiten te stellen en effecienter en doelgerichter met mijn tijd om te gaan.
Dit is geen quick fix, en heeft tijd nodig om te ontwikkelen. Germo heeft mij de handvaten gegeven om daar een begin aan te maken en ook een methode gegeven om het te blijven ontwikkelen en vol te houden. Habits are hard to break, maar de gepersonaliseerde werk en plan methode heeft mij het vertrouwen gegeven dat het me gaat lukken.”
Maarten

“Germo heeft mij op zeer rustige en doeltreffende wijze geholpen met mijn leerdoelen ten aanzien van plannen en organiseren. Door zijn persoonlijke benadering ervaar je als kandidaat een zeer snelle leercurve. Daarnaast is de nazorg, door de online tool en zijn persoonlijk (telefonisch) contact, van hoog niveau. Ik zou als deelnemer en als HRD professional Germo absoluut aanbevelen! Hij heeft mij laten ervaren dat Organizing Works!”
Esther

“Germo heeft mij goed geholpen met overzicht; werk overzicht, prioriteiten stellen, focus naar het werk wat ik graag doe. Met een omgeving die rust biedt heb ik weer meer plezier in mijn werk. En bovendien doe ik meer werk in minder tijd. Bedankt voor je aansluitende coaching!”
Jasper

Deelnemen?

Wil jij ook meer uit jezelf halen? Meer persoonlijke effectiviteit?

Geef je dan op voor het Organizing Works Programma.

Dat kan per mail info@organizingworks.nl telefonisch 06 – 53 13 36 84 of klik hieronder.

Ik wil een afspraak

"De training is helemaal op maat. De hulpvraag van de deelnemer staat centraal. De twee werkdagen met Germo waren intensief, maar ook heel waardevol. Germo is heel goed in het oordeelloos vragen stellen waardoor ik zelf inzichten kreeg. Dankzij zijn hulp heb ik mijn werkplanning nu weer op de rit en heb ik mijn werkplezier weer teruggevonden."

Jeanet