8,8

200+ klantbeoordelingen (Bron: Springest.nl)

Zoek in deze site

Referenties Onderwijsinstellingen


Accent Praktijkonderwijs Nijkerk

Deze scholen voor praktijkonderwijs bereiden leerlingen voor op wonen, werken en vrije tijd vanuit een actieve rol als burger in de maatschappij. Accent heeft op beide scholen het management door Organizing Works laten trainen op vaardigheden zoals plannen, organiseren en time management. Daarnaast is mee gedacht over beleid ten aanzien van het organiseren van het werk. Vervolgens hebben de leraren in groepstrainingen de To Do Methode geleerd gekregen alsmede een verdiepingstraining over het gebruik van MS Outlook. De conciërges van beide scholen hebben samen met een Professional Organizer van Organizing Works alle ruimtes doorlopen en hierbij een bijzonder efficiënte en overdraagbare structuur gecreëerd.

Jan Hofman – locatie directeur Accent Nijkerk:

“Organizing Works heb ik (heeft mijn organisatie) ervaren als bevlogen met passie. Zij passen hun handelen aan aan de persoon waar zij mee werken. Organizing Works is betrouwbaar, doortastend en voegt iets toe aan de mensen waar zij mee werkt. Mensen die zijn getraind in mijn organisatie zijn onder de nadruk van hun coachend vermogen. Organizing Works heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de professionalisering van mijn organisatie. Het helpt mensen, het geeft lucht, het geeft ruimte en inspireert mensen. Kortom: Organizing Works heeft een meerwaarde voor onze organisatie, maar en daar ben ik van overtuigd ook voor die van U. Investeren hierin; het gaat U winst opleveren!”

Basisschool De Malelande

Deze basisschool in Amersfoort heeft 32 groepen en is daarmee een grote school. Ze zijn bezig met een complete make over. Een onderdeel daarvan is Clean Desk, oftewel goed georganiseerd werken.

Hiervoor heeft de directie van de Malelande gekozen voor Organizing Works. Gefaseerd worden managementteam leden en leerkrachten individueel of in groepen getraind. Het heeft tot nu toe geresulteerd in meer rust en overzicht.