8,7

Klantbeoordeling | 200+ ervaringen

Zoek in deze site

Referenties Onderwijsinstellingen


Academie

“Ik had van te voren goed nagedacht en aangegeven wat ik wilde leren en waar ik aan wilde werken met Organizing Works.
Germo is hier heel goed op ingegaan.
Ik heb erg veel tips gekregen.
Ik heb nu veel beter overzicht op mijn werkzaamheden en dit geeft erg veel rust.”

Carolien – secretaresse

Basisschool  Speciaal Onderwijs

“De training is helemaal op maat. De hulpvraag van de deelnemer staat centraal. De twee werkdagen met Germo waren intensief, maar ook heel waardevol. Germo is heel goed in het oordeelloos vragen stellen waardoor ik zelf inzichten kreeg. Dankzij zijn hulp heb ik mijn werkplanning nu weer op de rit en heb ik mijn werkplezier weer teruggevonden.”

Jeanet – Leerkracht

Basisschool de Regenboog

“De begeleiding van Germo was een cadeautje waar ik na 3 maanden nog steeds heel veel plezier en profijt van heb. Ik heb heel hard moeten werken, maar het resultaat is een opgeruimde werkplek, een overzichtelijke en haalbare planning en heel veel rust en ruimte in mijn hoofd. Het mooiste is nog dat ik dit allemaal zelf heb gedaan! De kracht van Germo is dat hij op het juiste moment, op een prettige wijze, vragen stelt en tips geeft, waardoor het voor mij mogelijk was om hier zelf handen en voeten aan te geven. Het is zeker een uitdaging en ontzettend confronterend, maar het heeft bij mij voor structurele en duurzame veranderingen gezorgd waardoor ik nu weer met veel plezier mijn werk doe.”

Marielle Klasen – Directeur basisschool de Regenboog bij OPO Rivierenlan

 

Accent Praktijkonderwijs Nijkerk

Deze scholen voor praktijkonderwijs bereiden leerlingen voor op wonen, werken en vrije tijd vanuit een actieve rol als burger in de maatschappij. Accent heeft op beide scholen het management door Organizing Works laten trainen op vaardigheden zoals plannen, organiseren en time management. Daarnaast is mee gedacht over beleid ten aanzien van het organiseren van het werk. Vervolgens hebben de leraren in groepstrainingen de To Do Methode geleerd gekregen alsmede een verdiepingstraining over het gebruik van MS Outlook. De conciërges van beide scholen hebben samen met een Professional Organizer van Organizing Works alle ruimtes doorlopen en hierbij een bijzonder efficiënte en overdraagbare structuur gecreëerd.

Jan Hofman – locatie directeur Accent Nijkerk:

“Organizing Works heb ik (heeft mijn organisatie) ervaren als bevlogen met passie. Zij passen hun handelen aan aan de persoon waar zij mee werken. Organizing Works is betrouwbaar, doortastend en voegt iets toe aan de mensen waar zij mee werkt. Mensen die zijn getraind in mijn organisatie zijn onder de nadruk van hun coachend vermogen. Organizing Works heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de professionalisering van mijn organisatie. Het helpt mensen, het geeft lucht, het geeft ruimte en inspireert mensen. Kortom: Organizing Works heeft een meerwaarde voor onze organisatie, maar en daar ben ik van overtuigd ook voor die van U. Investeren hierin; het gaat U winst opleveren!”

Basisschool De Malelande

Deze basisschool in Amersfoort heeft 32 groepen en is daarmee een grote school. Ze zijn bezig met een complete make over. Een onderdeel daarvan is Clean Desk, oftewel goed georganiseerd werken.

Hiervoor heeft de directie van de Malelande gekozen voor Organizing Works. Gefaseerd worden managementteam leden en leerkrachten individueel of in groepen getraind. Het heeft tot nu toe geresulteerd in meer rust en overzicht.