8,7

Klantbeoordeling | 200+ ervaringen

Zoek in deze site

Organizing Works at school


Stappenplan

Het Organizing Works at school programma is opgebouwd uit vier fases. De opbouw van de fases staat vast. De instroom per school of individu kan verschillen. Dit zijn de fases:

 1. Organizing Workshop voor de hele school
 2. Één-op-één maatwerk Organizing Works trainingen
 3. Dagelijkse reflectie door middel van e-learning tool
 4. Terugkommoment

1. Organizing Workshop
Deze inspirerende workshop speciaal voor het onderwijs geeft inzicht in nut en noodzaak van georganiseerd werken. Om bijvoorbeeld effectiever te worden met minder werkdruk. Deelnemers krijgen herkenbare voorbeelden van de werkomgeving, werkwijze en werkplanning en handvatten hoé dat anders georganiseerd kan worden. De workshop beslaat 2 uur en wordt gegeven door twee trainers.

Inhoud
De deelnemers krijgen, aan de hand van praktijkvoorbeelden en situatieschetsen, inzicht hoe zij door middel van zelfwerkzaamheid hun eigen werkplek (lokaal) en werkwijze kunnen gaan organiseren. Met als doel het zo efficiënt mogelijk werken aan de eigen en gezamenlijke doelstellingen. Bewustwording is hierbij de grootste winst. Wanneer de deelnemers met het besef naar buiten komen dat ze hun werk anders kúnnen organiseren zijn ze meer bereid dit ook daadwerkelijk te gaan doen.

Doel
Na afloop weten de deelnemers wat de toegevoegde waarde is van georganiseerd werken. Er is besproken waar iedereen staat met betrekking tot het organiseren van het eigen werk en werkomgeving. En is er motivatie en inspiratie om samen aan de slag te gaan.
2. Één-op-één maatwerk Organizing Works trainingen
Na de workshop volgt een één-op-één maatwerk traject, de Werkplek Trainingen.

In de één-op-één maatwerk Organizing Works training komen aan de orde:

De werkwijze (Clean Desk & Clean Screen):

Er wordt gekeken naar:

 • de inrichting van de werkplek of klaslokaal;
 • het gebruik van de werkplek voor verschillende soorten werkzaamheden;
 • de organisatie van informatie en materialen;
 • (digitale) archivering;
 • de overdraagbaarheid van werk;
 • de oorzaken van mogelijke faalkosten en ‘tijdslekken’.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan processen zoals post, e-mailmanagement, besprekingen en het delegeren van werkzaamheden. Men leert keuzes te maken en (beter) prioriteiten te stellen.

De werkhouding (Bewustwording & Discipline)

Men wordt bewust gemaakt van het gedrag en algemene werkhouding en krijgt daardoor inzicht in (mogelijke belemmerende) patronen. Deze patronen worden vervolgens, onder andere met behulp van nieuw aangeleerde vaardigheden, doorbroken. Keuzes maken en een verbeterde besluitvaardigheid worden een tweede natuur.

Dag- en weekplanning (Timemanagement)

Gedurende de begeleiding worden de principes van Timemanagement direct toegepast in de praktijk. Samen bepalen welke werkzaamheden wanneer worden gedaan en deze direct inplannen is een voorbeeld daarvan. Prioriteiten stellen en structuur aanbrengen in de e-mail- en werkmappen alsmede in de digitale planning met behulp van Outlook.

Middelen (Tools)

De middelen die gebruikt worden om tot een goed georganiseerd resultaat te komen zijn de digitale agenda en de To Do Methode. Andere middelen zoals het gebruik van efficiency apps op smartphones en tablets en online tools worden wel besproken maar niet uitgediept in verband met de diversiteit. Hoe men om moet gaan met de diverse informatiestromen wordt uiteraard wel besproken en georganiseerd.

Wat levert de Organizing Works training concreet op:

 • 2 tot 7 uur tijdsbesparing per persoon per week.
 • Bereiken van het ‘nulpunt’ van waaruit een andere optimale werkwijze aangenomen kan worden.
 • Direct toepasbaar resultaat: het werk en de werkplek zijn toegankelijk, overzichtelijk en overdraagbaar waardoor er met (nog) meer plezier gewerkt kan worden.
 • Structureel resultaat: doordat u eigen keuzes maakt ontstaat een situatie waar de werkwijze passend en blijvend van aard is.
 • Meer slagvaardigheid, efficiency en effectiviteit, meer actieve betrokkenheid en meer creativiteit. Met als gevolg kostenbesparing en verbeterd rendement, minder stress, minder kans op ziekteverzuim en het voorkomen van burn-out.
 • Betere communicatie en samenwerking met collega’s, leerlingen, ouders en relaties.
 • Veiliggestelde gegevens.
 • Representatieve uitstraling.

3. Dagelijkse reflectie door middel van online platform

Organizing Works doet momenteel ervaring op met een wetenschappelijke methodiek is er op gericht een gewenste gedragsverandering succesvol te borgen in de praktijk. Door middel van dagelijkse reflectie blijft men bewust van de gedragsverandering die hij of zij door maakt.

Stapsgewijs leren
In de voorgaande fases zijn de deelnemers bewust geworden, zijn ze aan het werk gegaan en hebben ze één op één begeleiding ontvangen. Het aanleren van de competentie Organiseren en Plannen, zoals dit vaak in POP gesprekken wordt genoemd, bevat 7 levels. Deze levels zijn uitgelegd en toegepast in de vorige fases. Om deze levels te borgen worden ze in partjes herhaald.

Leren is herhalen
In deze fase krijgen deelnemers dagelijks de vraag per e-mail en/of sms om te reflecteren. Dit kan ook vanaf de tablet of smartphone. Met 1 tot 5 sterren geeft men vervolgens aan hoe hij of zij vindt dat het die dag is gegaan.

Blended learning
Via een online dashboard zijn de trainers beschikbaar voor een vraag of ondersteuning. Er worden tips gegeven en literatuur aangeboden. En ook is het mogelijk om een ontwikkelteam samen te stellen van bijvoorbeeld collega’s die je dagelijks feedback kunnen geven.

Resultaten meten
Door de korte reflectie elke werkdag blijven deelnemers bewust van hun leerwensen. Doordat men zichzelf een score geeft is het resultaat ook meetbaar. Indien gewenst kan extra één-op-één begeleiding ingeroepen worden of ondersteuning vanuit een collega, die deze competentie goed beheerst. De gedragsverandering borgen door middel van deze methodiek duurt gemiddeld acht maanden en wordt dan ook voor deze periode aangeboden.

4. Terugkommoment

Doel
Het terugkommoment kan in verschillende vormen plaats vinden. Een terugkommoment met de hele groep bij elkaar vergt voorbereiding doordat de deelnemers input moeten aanleveren. Deze input kan zijn dat er nog afspraken gemaakt moeten worden over bepaalde zaken. Dit wordt efficiënt begeleid door Organizing Works. Hierdoor wordt ook een voorbeeld gegeven van effectief vergaderen. Het doel van het terugkommoment is ook het delen van successen. Het hele traject wordt afgesloten wanneer men het gevoel heeft een lagere werkdruk te ervaren en/of meer werkplezier.

Ik wil een offerte of afspraak

Ik wil direct de handen uit de mouwen steken na het bijwonen van de Organizing Workshop.

Hans
Schoolldirecteur