8,8

Opleiderscore | 200+ klantbeoordelingen Bron: Springest.nl

Zoek in deze site

Organizing Works training 2.0


Heb jij dit ook?

 • Zit je e-mailbox vol?
 • Zoek je emailadressen handmatig op via oude e-mails of via het visitekaartje?
 • Heb je geen (duidelijke) structuur in je digitale archief?
 • Lopen je taken door elkaar heen en ben je een multitasker?
 • Ben je de regie kwijt en heb je geen overzicht over afspraken en je acties?
 • Maak je ook iets te veel uren en heb je het idee dat je wellicht effectiever zou kunnen werken?

Wil je het aanpakken?
De één-op-één maatwerk Organizing Works training 2.0 helpt je bovenstaande aan te pakken en is afgestemd op jouw situatie. 2.0 staat voor het feit dat deze training betrekking heeft op de digitale werkplek. We gaan aan de slag met:

Jouw werkwijze (Clean Screen)
Er wordt gekeken naar de organisatie van je informatie en emails en ook de (digitale) archivering. De overdraagbaarheid van werk en de oorzaken van mogelijke faalkosten worden aangepakt. Daarnaast wordt aandacht besteed aan processen zoals e-mailmanagement, besprekingen en het mogelijk delegeren van taken of werkzaamheden. Je leert keuzes te maken en (beter) prioriteiten stellen. Wat goed gaat kun je zo laten en wat beter wordt geoptimaliseerd. Bij deze training is het van belang dat de fysieke omgeving, de (flexibele) werkplek al georganiseerd is. Mocht dat nog niet het geval zijn adviseren wij de Organizing Works Training.

Jouw werkhouding (Bewustwording & Motivatie)
Tijdens de begeleiding word je bewust gemaakt van je gedrag en algemene werkhouding. Daardoor krijg je inzicht in (mogelijke belemmerende) patronen. Deze patronen worden vervolgens, onder andere met behulp van nieuw aangeleerde vaardigheden, doorbroken. Keuzes maken en een verbeterde besluitvaardigheid worden een tweede natuur. Doordat de begeleiding één-op-één minimaal één dagdeel duurt is het zeer intensief. De herhaling van vragen en het bewust samen stilstaan bij zaken, hoe ‘basaal’ en ‘standaard’ deze ook lijken zorgen voor een andere mindset.

84% van de deelnemers geeft aan een structurele gedragsverandering te ervaren (bron: kwalitatief onderzoek van de Universiteit van Tilburg onder klanten die het Organizing traject hebben doorlopen.)

Jouw Timemanagement (Dag- en weekplanning)
In de training worden de principes van Timemanagement direct toegepast in de praktijk. Samen bepalen welke werkzaamheden wanneer worden gedaan en deze direct inplannen is een voorbeeld daarvan. Prioriteiten stellen en structuur aanbrengen in de e-mail- en werkmappen alsmede in de digitale planning met behulp van jouw e-mail programma cq digitale agenda.

Timemanagement is immers het plaatsen van het werk in de tijd. Er wordt eerst overzicht geschept in het werk waarna het in de tijd wordt geplaatst. Ook krijg je handvatten om dit zelf in de praktijk efficiënt toe te blijven passen.

Aangereikte middelen (Tools)
De middelen die gebruikt worden om tot een goed georganiseerd resultaat te komen zijn het programma Microsoft Outlook (indien beschikbaar) en de To Do Methode (digitaal). Andere middelen zoals het gebruik van efficiency apps op smartphones en tablets en online tools worden wel besproken maar niet uitgediept in verband met de diversiteit. Hoe je om kunt gaan met de diverse informatiestromen wordt uiteraard besproken en georganiseerd.

Borging van jouw gewenste gedragsverandering
Indien gewenst kun je, tegen een vergoeding, dagelijkse reflecteren door middel van e-learning tool. Deze wetenschappelijke methodiek is er op gericht jouw gewenste gedragsverandering succesvol te borgen in de praktijk. Door middel van dagelijkse reflectie blijf je bewust van de gedragsverandering die jij doormaakt. Er worden ook scores aangekoppeld en zo kan je met je collega’s ‘strijden’ om de hoogste ranking. Je ziet ook hoe andere gebruikers van deze tool scoren.

Verslag en terugkommoment
Na afloop van de training wordt, indien gewenst, een beknopt verslag gemaakt door de trainer van Organizing Works. In het (telefonisch) terugkommoment, wordt het verslag en de voortgang besproken. Indien gewenst kunnen direct aanpassingen voorgesteld en geïmplementeerd worden.

Werkwijze boeking van deze training
Je kunt je hier online of telefonisch aanmelden voor een training.
We maken graag persoonlijk of telefonisch kennis. Dan inventariseren we jouw leerwensen maken een maatwerk voorstel. Na akkoord vindt de training plaats op de door jou gewenste locatie.

Tot slot de 5 redenen voor jou om deze training te volgen:

 • Werken met overzicht en structuur in de e-mail inbox;
 • Meer rust door effectieve (‘ademende’) planning;
 • Tijdsbesparing van 1-4 uur per persoon per week;
 • Meer kennis en ervaring met het emailprogramma;
 • Verbeterde communicatie e-mailetiquette en e-mailbeleid.

Ik wil een offerte of afspraak

Ik gebruik al jaren dagelijks Outlook, maar ik heb veel eye-openers en 'aha' momenten gekregen. Ik heb mijn digitale 'nulpunt' behaald. Alleen was me dit nooit gelukt.

Sebastiaan van der Linde