8,8

Klantbeoordeling | 240 ervaringen

Zoek in deze site

Universe Astrology en Organizing Programma voor ondernemers


Een exclusief maatwerk-programma voor meer persoonlijke en zakelijke groei, ontwikkeling en winst

Onze zon communiceert dagelijks met ons. De zon en de Aarde hebben betrekking op onze ontwikkelingsweg. Ons hart reageert op de natuurlijke impulsen. Ons hart resoneert met de zon, denk aan het effect van zonnewinden. Het leven op Aarde biedt een kans voor bewustzijnsverruiming.

Ieder mens wordt gelukkig van het leveren van een zinvolle, persoonlijke bijdrage aan onze wereld. De collectieve, actuele ontwikkelingsweg laat zien dat mensen herwaarderen en logischerwijs vanuit hun eigen kracht willen leven. We willen onafhankelijk en vrij zijn. Er zijn nog nooit zoveel ondernemers en ZZP’ers actief geweest.

We willen ons hart volgen. Passie leven. Moeiteloos onze flow volgen en in overvloed zijn. Jouw bijdrage is onderdeel van een groter bewustzijn. Samenwerken in het klein en in het groot maakt het leven stromend. Samenwerken loont. Samen weten, voelen en bereiken we meer. Vanuit deze persoonlijke, bijzondere ervaringen is het onze passie geworden bij te dragen op deze persoonlijke snelweg naar spirituele en aardse ontwikkeling.

Universe Astrology en Organizing Programma

Dit programma is ontstaan vanuit de feedback van cliënten die aangaven dat er een grote behoefte was aan meer begeleiding. Meer steun, inzicht, inspiratie, meer groei en omhulling en de wens doelen te concretiseren. “Wanneer kan ik weer komen?”, werd veelvuldig gevraagd.

Ondernemers werken hard. Hebben behoefte aan meer bezieling in hun organisatie. Betrokkenheid met hun werknemers en klanten ontstaat wanneer er bezield leiderschap is. Om hier meer handvatten in te krijgen, is dit programma bedoeld.

Het zorgvuldig opgestelde Universe Astrology en Organizing Programma is ontwikkeld als inwijdingsweg en spoedcursus om jezelf leiding te geven. Dit programma bevat twee onderdelen: Astrologie en Organizing. Het is een samenwerking tussen jou, Lia Ouendag en Germo Bekendam. We zullen een driehoek vormen, een verbinding die fungeert als een energetisch portaal. We integreren tijdens dit programma het mannelijke en het vrouwelijke deel en stellen jouw potentieel centraal. Zo boven zo beneden. Aards en Hemels. Handelen naar jouw talenten, behoeften en groeimogelijkheden om succesvol bij te kunnen dragen aan jouw geluk én de maatschappij.

Astrologie
Het Astrologie gedeelte wordt uitgevoerd door Lia, astroloog, spreker en medium. Ze zal jou duidelijk maken hoe je jouw bedrijf runt en beïnvloed vanuit jouw eigen leerprocessen en onbewuste dynamiek. Je krijgt informatie over diverse gebieden zoals groei en ontwikkeling op financieel, economisch, commercieel en contactueel vlak. Je gaat begrijpen hoe je jouw vleugels kunt gebruiken. Je gaat ervaren hoe en waarom jij uniek bent. Je zult logische stappen leren zetten door het contact met jouw hart en zielsplan. Energie kan concreet ingezet worden voor het maken van weloverwogen, succesvolle keuzes. Deze vier maanden gaan verder dan een kosmische boost aan jou. We werken aan jouw energieveld. We zijn onderdeel van een groter kosmisch lichaam en kunnen met onze individuele stappen meer dan we voor mogelijk houden.

Organizing
Het Organizing gedeelte wordt uitgevoerd door Germo. Er zijn veel mooie mensen op Aarde. Gevoelige, sensitieve mensen vol talenten. Mensen die de wereld veel te bieden hebben. Maar deze mensen hebben vaak last van goddelijke heimwee, het gevoel het leven niet goed aan te kunnen, kampen met gebrek aan zelfvertrouwen en vinden het niet altijd makkelijk te handelen. Juist deze mensen zijn gebaat bij overzicht en structuur. Leren te leven op Aarde heeft alles te maken met “aarden”. Aanwezig zijn, acteren, betrouwbaar zijn en jezelf belangrijk maken. Hier help ik jou graag mee. Omdat ik als geen ander begrijp, hoe belangrijk dit is. Want ook ik ben hoog gevoelig, sensitief en net zo talentvol als jij.

Tijdens het Organizing gedeelte wordt er georganiseerd, opgeruimd en er wordt ruimte en overzicht gecreëerd in jouw woon- en werkomgeving. Je leert jouw eigen leven praktisch en aards meer handen en voeten te geven en krijgt hiermee meer grip op jouw eigen leven. Door het concreet doorlopen van je eigen fysieke en (digitale) werkomgeving omgeving creëer je bewustwording in je eigen handelen en algemene leefhouding. Hierdoor ontstaat inzicht in mogelijke belemmerende patronen. Door het oefenen met nieuwe vaardigheden in keuzes maken worden deze patronen doorbroken. Een verbeterde besluitvaardigheid wordt dan een tweede natuur. Deze één-op-één begeleiding is intensief, confronterend, zielsvoeding en hartverwarmend. Het bewust stilstaan bij de eigen woon- en werksituatie en het maken van keuzes over wanneer wat uitgevoerd wordt, zorgt voor een andere mindset. Hierdoor kan levensenergie beter stromen met als gevolg meer levensgeluk.

Wij nodigen je uit om de stap te zetten, groter te denken en in vertrouwen jouw transformatie stappen te zetten. We verheugen ons op onze samenwerking.

Hartelijke groet,

Lia Ouendag en Germo Bekendam

 

UNIVERSE ASTROLOGY EN ORGANIZING PROGRAMMA voor ondernemers

Exclusief maatwerk traject voor de ondernemer. Een traject voor persoonlijke, spirituele en concrete groei voor jou en jouw bedrijf

Persoonlijke begeleiding door 2 experts gedurende 4 maanden, gebaseerd op jouw persoonlijke en bedrijfshoroscoop.

Het Programma bestaat uit

 1. Een intakegesprek bij jou op locatie met elkaar (jij, Lia en Germo)
 2. drie persoonlijke Astrologische sessies van 1,5 uur met Lia in de praktijk + drie belafspraken van 1 uur
 3. twee persoonlijke Organizing sessies van een dag met Germo bij jou op locatie met follow-up belafspraken van 1 uur
 4. Afronding met ons in de praktijk (jij, Lia en Germo)

Inhoud en werkwijze

1. Intakegesprek

Kennismaking met het Programma. Bespreken van jouw doelen, motivatie en de voorwaarden voor succesvolle samenwerking.

2. Drie persoonlijke Astrologische sessies met Lia in de praktijk met follow-up belafspraken en tussentijdse ondersteuning

Persoonlijke lezingen van jouw diverse horoscopen waaruit specifieke thema’s en doelstellingen helder worden, conditioneringen en het leven van jouw zielsplan. We besteden aandacht aan jouw ondernemers focus, behoeften en talenten. We kijken naar hoe jij als ondernemer je kunt onderscheiden en succesvol kunt zijn met jouw talenten. Wat zijn de haalbare successen en stappen in jouw zielsplan, passend bij meer stroming, geluk en welzijn?

Gedurende vier maanden, bespreken wij uitgebreid twee jaarhoroscopen, de bedrijfshoroscoop en jouw actuele situatie. We creëren kansen, mogelijkheden en een plan van aanpak.

De holistische werkwijze betreft naast de astrologische werkwijze ook het gebruik van lichttherapie en mediumschap. We werken met hartcoherentie en je kunt gebruik maken van energetische ondersteuning. Gedurende deze vier maanden zorgen we voor integratie en acteren naar de ontstane inzichten zodat jij zichtbaarder wordt en jouw onderneming naar wens kunt leiden.

Tijdens de follow-up belafspraken gaan wij in op de huidige ontwikkelingen en gebeurtenissen. De energetische krachtmomenten activeren jouw persoonlijke hartverbinding en zijn een activatie van jouw lichtlichaam ter bevordering van inzicht, welzijn en bewustwording.

3. Twee persoonlijke Organizing sessies met Germo bij jou op locatie met follow-up belafspraken

Op basis van het intakegesprek en een vragenlijst wordt een inventarisatie gemaakt wat de inhoud vormt voor de sessies die wij gaan beleven. Het wordt maatwerk, speciaal voor jou, een duidelijk plan van aanpak. Hierin staat op welke gebieden, ruimtes of thema’s we aan de slag gaan in welke volgorde en wanneer.

Gedurende 2 dagen individuele begeleiding in jouw woon- en (digitale) werkomgeving ga je de handen uit de mouwen steken. Aanpakken, opruimen en organiseren, concreet handelen. Overzicht en structuur creëren.

Tijdens deze persoonlijke sessies wordt gewerkt aan de volgende onderdelen:

 • De woon- en (digitale) werkplek: inventariseren, energetisch opschonen van fysieke spullen zoals kleding, huisraad, tijdschriften en boeken. En het optimaliseren van woon- en werkvertrekken.
 • De organisatie van het huishouden: structureren van huishoudelijke taken en verantwoordelijkheden zoals administratie, omgaan met digitale bestanden, email, financiën, boodschappen doen, koken en schoonmaken. Je gaat direct keuzes maken en leert andere prioriteiten te stellen.
 • Inzichten en handvatten over gezond energetisch wonen en werken. Denk aan energiestromen, sfeer, waterkwaliteit en leef ritme. Hier gaan we samen naar kijken en bied ik je een spirituele kijk aan op belangrijke aardse zaken in je woon- en werkomgeving. Direct toepasbare tips.
 • De dag-, leef- en werkplanning (Timemanagement): bepalen wanneer welke taken, klusjes en werkzaamheden worden gedaan. Overzicht. Rust. Kwaliteit in jouw leven.

Door het concreet doorlopen van je eigen woon- en werkomgeving creëer je bewustwording in je eigen handelen en algemene leefhouding. Hierdoor ontstaat inzicht in mogelijke belemmerende patronen. Door het oefenen met nieuwe vaardigheden in keuzes maken worden deze patronen doorbroken. Een verbeterde besluitvaardigheid wordt dan een tweede natuur. Ter ondersteuning van het proces en als ‘stok achter de deur’ plannen we een telefonische afspraak in na de sessie op locatie. Tijdens dit telefoongesprek worden voortgang, ervaringen en behaalde successen besproken. Dit zorgt ervoor dat jouw persoonlijke motivatie helder blijft.

4. Afronding

Samen (jij, Lia en Germo) sluiten we het programma af met een gesprek in de praktijk. We bespreken de behaalde resultaten en voortgang van jouw proces als individu en ondernemer.

Wat levert dit programma jou op?

 • In verbinding zijn met twee spirituele gesprekspartners gedurende het programma
 • Inzicht, vertrouwen en moed
 • Duidelijkheid in het stellen van prioriteiten met betrekking tot privé en werk
 • Behalen van doelen en concrete planning en uitvoering
 • Diverse horoscoopduidingen (actuele planeetstanden, jaarhoroscopen, bedrijfshoroscoop)
 • Rust en ruimte in jouw huis, hoofd en aardse zaken
 • Doorbreken van patronen
 • Vitaliteit en energie
 • Meer levensgeluk

Investering

Investeringsdeel 1: Een energetische investering in de vorm van commitment met jezelf

 • Jezelf verder willen leren kennen, verantwoording dragen voor jouw eigen handelen en levensgeluk
 • Tijdsinvestering in stilte en rust

Investeringsdeel 2: Het tarief voor totale Universe Astrology en Organizing Programma (stap 1-4)

 • Prijs op aanvraag.

Deelnemen?

Startdata plannen we in afstemming met jou, jouw horoscoop en de agenda’s. Er zijn voor 2020 nog slechts vier plaatsen beschikbaar.

Wil jij een astronomische en organisatorische sprong maken in jouw bedrijf en leven?

Wij verheugen ons erop.

Mail: info@organizingworks.nl of telefonisch 0341 – 43 42 56 voor verdere afstemming.

Ik wil een offerte of afspraak